Stocznia warta unesco

Stocznia Gdańska – miejsce
narodzin „Solidarności”

Stocznia Gdańska – miejsce narodzin „Solidarności” i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie – to unikatowy obszar o wyjątkowej uniwersalnej wartości, którego zachowanie dla przyszłych pokoleń jest naszym wspólnym przywilejem, obowiązkiem i wielką odpowiedzialnością.

Ten cenny zabytkowy kompleks jest świadectwem pokojowych strajków zakończonych podpisaniem porozumień sierpniowych i powstaniem NSZZ „Solidarność”, a także unikatowym przykładem dziedzictwa poprzemysłowego, w którym zachowały się pozostałości architektury i infrastruktury stoczniowej obrazujące przemiany technologii budowy statków następujące od połowy XIX do końca XX wieku. Niestety niszczeje on z powodu braku właściwej ochrony i świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia tego miejsca. Szansą na przywrócenie pamięci dziedzictwa Stoczni Gdańskiej i nadanie jej właściwego statusu jest wpisanie jej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, która obejmuje obiekty dziedzictwa kulturowego o „wyjątkowej uniwersalnej wartości”.

Aby tego dokonać, podjęliśmy szereg działań mających skutecznie wypromować wartość dziedzictwa Stoczni Gdańskiej wśród podmiotów, które decydują o przyszłości tego poprzemysłowego kompleksu. W kibicowanie stoczni na drodze do UNESCO postanowiliśmy zaangażować jak największą liczbę sojuszników z różnych środowisk. Wspólny głos to największa siła!

Obejrzyj wniosek Stoczni na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Obejrzyj plan
zarządzania

Obejrzyj
prezentację

Uznani filmowcy o wartościach Stoczni

Gdańsk Shipyard // UNESCO // Edward Lachman

Gdańsk Shipyard // UNESCO // Jan Roelfs

Gdańsk Shipyard // UNESCO // Lawrence Sher

Gdańsk Shipyard // UNESCO // Christopher Doyle

Gdańsk Shipyard// UNESCO// Michael Hoffman

Gdańsk Shipyard// UNESCO// Paul Sarossy

Gdańsk Shipyard// UNESCO// Dante Spinotti

Gdańsk Shipyard// UNESCO// Roberto Schaefer

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ, Członek Rady Ochrony Zabytków

dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ, Członek Rady Ochrony Zabytków

dr inż. arch. Piotr Gerber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wiesław Kaczmarek, Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami

prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska, Członek Rady Ochrony Zabytków

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, Członek Rady Ochrony Zabytków

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, PK, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Dr inż. Waldemar Affelt, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Prof. Jadwiga Łukaszewicz, UMK w Toruniu, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego UNESCO

Prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Prof. Bogumiła Rouba, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu